اکنکار در سراب دین
43 بازدید
محل نشر: معرفت ادیان » بهار 1389 - شماره 2 (28 صفحه - از 117 تا 144)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شبه آیین اکنکار که از عرفان‌های نوپدید و نوظهور آمریکایی است.باورهای بسیاری‌ از ادیان و عرفان‌ها را گرد آورده است تا معجونی از همه ادیان باشد.معجون بودن این‌ فرقه موجب شده است تا بنیان‌گذار آن و نیز جانشینان وی ادعاهایی که این فرقه را به دین بودن نزدیک می‌کند،مطرح سازند.این نوشته بر آن است تا با بیان اوصاف، شگردها و روش‌هایی که این شبه آیین را به تعریف دین نزدیک می‌کند،تناقض دین‌ نبودن ظاهری،و دین بودن آشکار آن را روشن کند.در این مقاله،با تطبیق باورهای‌ اکنکار با مؤلفه‌های مهمی که در تعریف‌های دین شمرده شده است،نشانه‌هایی از ادعای دین بودن اکنکار ارائه می‌شود.سپس با بررسی اهداف معهود سردمداران این‌ شبه‌آیین و ویژگی‌هایی که برای آن برمی‌شمارند،از باور پنهانی دین بودن اکنکار پرده برداشته می‌شود. واژگان کلیدی: عرفان نوپدید،اکنکار،سوگماد،شبه‌آیین،آیین،دین.