زبان عرفان
45 بازدید
محل نشر: قبسات » تابستان 1381 - شماره 24 (علمی-ترویجی) (11 صفحه - از 59 تا 69)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وصف‌ناپذیری، از ویژگی‌های بارز حالات عرفانی است که عارفان بر آن تأکید دارند. از این رهگذر، مسأله زبان عرفان مطرح می‌شود که در این زمینه، دیدگاه‌هایی از قبیل نظریه احساسات، نظریه کوری معنوی، نظریه صعوبت بیان، نظریه وصف سلبی و نظریه نقص منطق زبان عرفی وجود دارد. در این مقاله، تمام دیدگاه‌ها بررسی، و نظریه‌ای جدید هم درباره زبان عرفان مطرح شده است. عوامل زبان رمزی در عرفان، از دیگر مباحثی است که این مقاله را همراهی می‌کند. واژگان کلیدی: (تمام عناوین به‌کار رفته در این مقاله، واژه‌های کلیدی به شمار می‌روند.)