کشف و مشاهده از نگاه قرآن و عرفان
44 بازدید
محل نشر: پژوهش دینی » زمستان 1382 - شماره 6 (28 صفحه - از 64 تا 91)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئله مکاشفه از قرآن آغاز می‌شود و در سده دوم به حدیث کشانده شد.در قرن سوم موضوع لقاء الله به عرفان اسلامی وارد شده و رنگ مشاهده و مکاشفه به خود گرفت، لذا کشف و شهود عرفانی خاستگاهی قرآنی و روائی دارد. واژگان کلیدی: مکاشفه، رؤیت، لقاء، حجاب، تجلی، معرفت، معاینه.