سه رویکرد در عرضه دین
45 بازدید
محل نشر: پژوهش دینی » پاییز 1383 - شماره 7 (24 صفحه - از 69 تا 92)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در زمینه عرضه دین سه روش فلسفی، عرفانی و هنری وجود دارد که بنابر گواهی تاریخ، شایع‌ترین شیوه، روش فلسفی است، اگر چه روش عرفانی هم کم و بیش متداول بوده است.اما روش هنری با وجود اهمیت فراوانی که از دیدگاه قرآن دارد، چندان مورد اقبال واقع نشده است.مقاله حاضر در صدد بیان اهمیت این روش است. واژگان کلیدی: عرضه دین، روش فلسفی، عرفانی و هنری، ادبیات عرفانی، فتوت و رمان.