ایمان دینی در اسلام و مسیحیت
46 بازدید
ناشر: اندیشه جوان
نقش: نویسنده
شابک: 964-6610-39-0
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر متشکل از دو فصل است .فصل اول با عنوان((ایمان در فرهنگ اسلامی)) پژوهشی است در باب ایمان در عالم مسیحیت، که طی آن دو مسئله((ایمان و معرفت)) و ((ایمان و عمل)) به همراه مقولات دیگر از منظر قرآن و روایات، نیز متفکران اسلامی بررسی و ارزیابی می‌شود .در فصل دوم که((ایمان در فرهنگ مسیحی)) عنوان گرفته، ابتدا دیدگاه‌های مهم سنت رایج درجهان مسیحیت در باب مسئله ایمان دینی بیان شده، در پی آن کاستی‌ها و ضعف‌های این سنت ذکر می‌گردد ;سپس مولف تحلیلی تطبیقی از((مسئله ایمان دینی)) به دست می‌دهد .