تجربه دینی و مکاشفه عرفانی
44 بازدید
ناشر: موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7329-10-5
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالب این کتاب در سه فصل سامان یافته است .در فصل نخست، پیشینه و تاریخ مکاشفه عرفانی بررسی و ارزیابی می‌گردد .در فصل دوم دیدگاه‌ها و نظریات مطرح درباره مکاشفه و تجربه عرفانی بررسی و تبیین می‌شود .در فصل پایانی با استناد به آموزه‌های قرآن چهار مبحث مرتبط با مکاشفه ذیل این عناوین شرح و تفسیر می‌گردد1 :ـ مسئله ملاک، 2ـ تفسیر و تجربه، 3ـ وحی و مکاشفه، 4ـ شهود از نگاه قرآن .