نگرشی بر آراء و اندیشه‌های یوگاناندا
41 بازدید
ناشر: سازمان ملی جوانان عابد
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-5859-43-3
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«یوگاناندا»، از بی‌شمار افرادی است که در سدة اخیر ظهور کرده و مدعی ماموریتی از سوی خداوند برای ترویج عرفان، و معنویت است. مسلک معنوی وی، بر پایة خدا و اخلاق‌محوری پایه‌گذاری شده و ادبیات روان، ساده و بی‌تکلف وی در ادامة دیدگاه‌هایش باعث شده مورد توجه بسیاری از جویندگان طریقت قرار بگیرد. با این وجود، این نوع طرز فکر، هم‌چون دیگر مکتب‌های بشری دربردارندة ایرادها و نقص‌های بسیاری است که مولف این کتاب، در پی شناسایی و معرفی آنها به مخاطب است. کتاب شامل پنج فصل است. فصل اول آن به زندگی‌نامه، آثار و عوامل تاثیرگذار در شکل‌گیری شخصیت «ناندا» اختصاص دارد و در فصل‌های بعدی، نگارنده با رویکرد انتقادی، مبانی، مولفه‌ها و شاخصه‌های تفکر یوگاندا را هدف قرار داده و سعی دارد کاستی‌ها و آسیب‌های اندیشة وی را برملا سازد.