نگرشی بر آراء و اندیشه‌های اشو
44 بازدید
ناشر: سازمان ملی جوانان عابد
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-5859-41-9
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب، دربردارندة نخستین مجلد از مجموعة هشت جلدی «جنبش‌های نوظهور معنوی» است که در آن ضمن بیان زندگی‌نامة «راجینشین چاندار موهان»، مشهور به «اشو»، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های او در حوزه‌های مختلف همچون: عشق؛ صوفیگری؛ مراقبه؛ مبارزه با نفس؛ ازدواج؛ مذهب و شریعت و...، بررسی شده است. همچنین در پایان کتاب با رویکردی انتقادی مؤلفه‌ها و شاخصه‌های تفکر اشو مطرح و کاستی‌ها و آسیب‌های اندیشة او آشکار شده است.