نگرشی بر آراء و اندیشه‌های کریشنا مورتی
45 بازدید
ناشر: سازمان ملی جوانان عابد
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-5859-42-6
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه آیین‌هایی با عنوان «جنبش‌های نو دینی» به صحنه آمده‌اند، که با محور قرار دادن معنویت و امور فوق طبیعی، سعی در ارائة جریانی متعالی و رازآمیز دارند. اندیشه‌های «کریشنا مورتی»، یکی از این جنبش‌هاست. وی در صدد برآمده با استفاده از اصول معنوی و روان‌شناسی، عرفان نوظهور پدید آورد. نگارندة کتاب حاضر بر این اعتقاد است که این‌گونه معنویت، فریب‌کارانه نیست؛ اما نتیجة تلاش‌های پدیدآورندة آن، فریب‌کاری و فریب‌دهی است. مولف بر آن است تا با معرفی شخصیت «مورتی»، شرح زندگی وی و بررسی اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایش، با رویکردی انتقادی، کاستی‌ها و آسیب‌های این اندیشه را برملا سازد.