نگرشی بر آیین ذن بودیسم
45 بازدید
ناشر: سازمان ملی جوانان عابد
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-5859-48-8
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مکتب «ذن بودایی» ویژگی‌های مختلفی دارد و نکاتی مثبت نیز در این روش عرفانی به چشم می‌خورد. شاید مهم‌ترین نقطة قوت مکتب ذن در این مورد نهفته باشد که طرفداران آن واقعا می‌خواهند اهل معنا باشند و از آلودگی‌ها، پلیدی‌ها و پستی‌ها دور بمانند. اما این آیین عرفانی، نقاط ضعف مختلفی نیز دارد. نگارندة این کتاب، در پی آن است که در کنار مزیت‌ها، این نقاط ضعف، را نیز معرفی کند و به مخاطب خویش تذکر دهد که این مکتب مانند سایر مکتب‌های عرفانی بشری، فاقد ساختار نظام‌مند معنوی است. کتاب در سه فصل تنظیم و تدوین شده است. در فصل اول تاریخچة پیدایی آیین ذهن بودایی روایت شده است. در فصل دوم، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های آیین ذن، در حوزه‌های مختلف معرفی شده و در فصل سوم، مولف، با رویکردی انتقادی، مبانی، مولفه‌ها و شاخصه‌های تفکر آیین ذن را هدف قرار داده، و سعی دارد کاستی‌ها و آسیب‌های این اندیشه را برملا سازد.