ایمان دینی در اسلام و مسیحیت
48 بازدید
مصاحبه کننده : گنجی،علی رضا
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کتاب ماه دین ) تیر 1379 - شماره 33 (5 صفحه - از 36 تا 40)
تعداد شرکت کننده : 0